W Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bernie nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy.

Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

W celu uzyskania duplikatu polskiego prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).