Rodzina i życie w Szwajcarii naważniejsze informacje.

Związek

Człowiek, zgodnie ze swoją stadną naturą, jest istotą społeczną. W praktyce oznacza to, że do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potrzebuje on obecności innych ludzi. W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, w którym zaczynamy coraz bardziej intensywnie myśleć o założeniu rodziny. Podjęcie takiej decyzji wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego z roku na rok w Szwajcarii rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami, obejmującymi swoim zasięgiem żonę, męża i dzieci.

Ciąża

Kolejnym krokiem czynionym w stronę założenia pełnej rodziny są starania o dziecko. Czas, w którym partnerka jest w ciąży i nosi nowe życie pod sercem jest jednym z najpiękniejszych okresów we wspólnym życiu małżonków, choć jednocześnie wtedy pojawiają się u nich pierwsze obawy dotyczące zdrowia ich dzidziusia. Bardzo dobrze rozumiemy rozterki przyszłych rodziców, dlatego wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i oferujemy Państwu ubezpieczenie prenatalne. Obejmuje ono swoją ochroną nienarodzone jeszcze dzieciątko. Aby wykupić takie ubezpieczenie, kobieta ciężarna nie jest zobligowania do zrobienia badań lekarskich. Ogromną zaletą wykupienia takiego dodatkowego zabezpieczenia jest to, że w jego ramach przyszła mama ma dostęp do szerszej gamy badań diagnostycznych, które nie wchodzą w zakres podstawowej opieki medycznej. W ramach tego ubezpieczenia pokrywane są wszystkie koszty związane z przedwczesnym porodem, wykonaniem cesarskiego cięcia czy komplikacjami powstałymi podczas narodzin maleństwa.

Niezdolność do pracy jednego z partnerów

W Szwajcarii nie ma znaczenia to, czy ludzie pozostający w związku są małżeństwem w świetle prawa. Jeżeli jeden z partnerów traci zdolność do pracy w wyniku niepełnosprawności, to suma otrzymanego odszkodowania zależy od przyznanego mu stopnia niepełnosprawności oraz wykupionego przez pracodawcę ubezpieczenia. Takie same regulacje prawne obejmują osoby samotne. Jeżeli osoba chora przynależy do pierwszego lub drugiego filaru ubezpieczenie pokrywa tylko około 50-60% uzyskiwanych przez nią dochodów, ale tylko wówczas gdy człowiek ten opłacał wszystkie składki w Szwajcarii od 21 roku życia. W Szwajcarii, jeżeli para posiada potomstwo, może pobierać świadczenia z tzw.  dziecięcej renty inwalidzkiej. Jest to jednak możliwe tylko gdy ich dzieci nie są jeszcze pełnoletnie tj. nie ukończyły 18 r.ż. lub kontynuują naukę ( wówczas świadczenia te są wypłacane do czasu, gdy dziecko skończy 25 lat)

Jakie świadczenia przysługują wdowcowi/ wdowie i dzieciom po śmierci jednego z małżonków?

Przede wszystkim należy szczególną uwagę na to, że w Szwajcarii prawo do świadczeń z tytułu śmierci jednego z partnerów, mają tylko ci, którzy pozostawali w sformalizowanym związku małżeńskim. Tylko wówczas mogą się oni ubiegać o środki z tzw. renty wdowiej Przysługuje ona jednak tylko wówczas, gdy w chwili owdowienia wdowa lub wdowiec mieli 45 lat, mają na utrzymaniu dziecko a w związku pozostawali nie krócej niż przez 5 lat. Mają oni także prawo do pobierania tzw. renty sierocej. Jest ona wypłacana do pełnoletności dziecka, lub w przypadku kontynuowania przez nie edukacji- do ukończenia 25 roku życia.